Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

Informatie

In het VRACHTVAARTPORTAAL vindt u foto’s en gegevens van droge-ladingschepen van rederijen en particuliere ondernemers die vandaag de dag actief zijn, of in het verleden actief zijn geweest.  Vanzelfsprekend zijn er rederijen die vroeger al actief waren en thans nog steeds bestaan. Van deze rederijen vindt u onder de kop HUIDIGE VLOOT de vloot zoals die op dit moment in de vaart is. De schepen die weliswaar voor deze rederij gevaren hebben, maar daar thans niet meer actief voor zijn vindt onder de kop HISTORISCHE VLOOT van deze rederij.

Het motorvrachtschip VISION (thans ...), in 2010 op het Wachtsteiger in de Botlek.

Het koppelverband VISION en VISION II (thans CONTARGO II en CONTARGO XI), in 2010 op het Wachtsteiger in de Botlek.

Merwede (2) - 02309434 - Europoort Mississippihaven - 02-07-2011

Het motorvrachtschip MERWEDE (02309434), is aan het afmeren aan het Autosteiger in de Hartelhaven op de Maasvlakte in de zomer van 2011. De MERWEDE is het voormalige motortankschip FLANDRIA van Phs. van Ommeren Binnentankvaart.

Schepen die van de ene, naar de andere rederij verkassen vindt u onder de oude naam bij de Historische Rederij en onder de nieuwe naam bij de Actuele Rederij van de rederij waar bedoeld schip voor is gaan varen. Uiteraard probeert BINNENVAARTPORTAAL.NL deze mutaties zo actueel mogelijk te houden. Informatie hierover is altijd van harte welkom.

Ga naar

Klik hieronder op de rederij van uw keuze of lees in het volgende tabblad meer over het vrachtvaartportaal!

Inhoud volgt binnenkort.