Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

De VERNA ligt op 17 januari 2005 een Wagenborg coaster te bunkeren op het steiger van de voormalige GEM Botlek; nu Botlek Tank Terminal.

De VERNA in de Botlek Centrale Geul op 17 januari 2005.

De VERNA in de Botlek Centrale Geul op 17 januari 2005. Op de stuurhut is het logo van Zwaans van den Heuvel te zien.

Laden op Steiger 5 bij Vopak Botlek Noord in maart 2005.

De VERNA in het dok, klaar voor de metamorfose naar VAALS. Foto: G. Roze - met dank.

De plaat met de naam VERNA is uitgesneden en verdwijnt naar de schrootbak. Foto: G. Roze - met dank.