Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

De vloot van de VT van 1933 tot heden

VT – huidige Vloot
VT – historische Vloot