Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
ENI-nr: 2310182.
Scheepstype: Motortankschip voor het vervoer van vloeibaar butaan/propaan en gasolie.
Bouwjaar: 1957/1958.
Bouwwerf: Scheepswerf Boele Bolnes NV in Bolnes.
Bouwnummer: 967.
Proefvaart: Stapelloop: 16-11-1957. Proefvaart en overdracht: februari 1958.
Afmetingen: 56.37 x 8.25 x 2.82.
Voortstuwing: 400 pk Bolnes, type 8L, 8 cilinder, 2 tact, 430 omw/min, motornummer: 1613.
Tonnage / Inhoud: 749 / 443 kubieke meter propaan of butaan / 524 kubieke meter gasolie.
Aantal Tanks: 6 gasketels. 
Aantal Schroeven: 1. 
Eigenaar: Internationale Riviertankscheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam.
Zusterschepen: WANDRIA.
Betekenis Scheepsnaam Afgeleid van Propaan, een gasfractie die vrijkomt bij de destillatie van aardolie, en onder druk in vloeibare vorm is te vervoeren.
Bijzonderheden: Om het laadvermogen van de PROPANIA beter te kunnen benutten kon zij tussen de scheepswand en de gasketels ook gasolie vervoeren. Hiervoor uitgerust met een 180 cbm/uur Houttuin lospomp. Later werd deze manier van transport verboden.
In 1983 hermotoriseerd met 400 pk Mitsubishi, type S6N-MTA, motornummer: 146. Tevens uitgerust met een Stamford generator, type MC 234 B, 380 V – 50 Hz, aangedreven daar een 28 pk Mitsubishi, type S4E. Nieuwe tonnenmaat: 380 ton. Het vervoer van gasolie tussen de scheepswand en de gasketels was toen inmiddels verboden.
In 1988, bij Scheepswerf Friesland Vof in Lemmer omgebouwd tot moederschip met één ruim, bestemd voor de kokkelvisserij op het wad. De relatief kleine en ondiep stekende kokkelvissers konden tijdens de kokkelvangst op het moederschip, wat in dieper water bleef, hun lading lossen. In het ene ruim van de AQUARIUS werd daarvoor een soort van getijdensituatie nagebootst om de kokkels in leven te houden. Als het moederschip vol was voer dit naar de haven van Harlingen waar de kokkels, via een aan dek geplaatste transportband bij de fabriek gelost werden. In 2005 werd de kokkelvisserij op deze schaal beëindigd.Reeds in 2001 werd de AQUARIUS verkocht aan J.K. Koehoorn. Deze liet het schip weer ombouwen tot een motortankschip, wat in dit geval speciaal werd ingericht om wateronderzoek te doen. Wanneer een zeeschip, afkomstig van een Transatlantische reis haar ballastwater loste ter hoogte van de Waddenzee, werd dit water opgezogen door de AQUARIUS. Het schip bleef vervolgens 14 dagen met haar lading liggen, waarna bepaald kon worden wat voor bacteriën en andere uitheemse soorten in dit ballastwater voortkwamen. Daarna werd de AQUARIUS volledig schoongemaakt en klaargemaakt voor een nieuwe lading ballastwater. De AQUARIUS was in dit opzicht meer opslag- en laboratoriumschip dan tankschip.
Levensloop: Op 19-03-1976 overgeschreven naar Phs. van Ommeren (Binnentankvaart) BV in Rotterdam en niet hernoemd. Op 10-06-1976 ingebracht in de  Gas- tankvaartmaatschappij Chemgas BV in Rotterdam en op 15-06-1976 hernoemd in FÖHN.
Op 07-06-1988, via Scheepvaartbedrijf Rensen BV in Dordrecht en Scheepswerf ‘De Kaap’ BV in Meppel, verkocht aan Lenger Seafoods BV in Harlingen en op 10-06-1988 hernoemd in AQUARIUS. In 2001 verkocht aan J.K. Koehoorn in Franeker en niet hernoemd. In 2013 gesloopt.

 

Foto: