Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
ENI-nr:2310182.
Scheepstype:Motortankschip voor het vervoer van vloeibaar butaan/propaan en gasolie.
Bouwjaar:1957/1958.
Bouwwerf:Scheepswerf Boele NV in Bolnes.
Bouwnummer:967.
Proefvaart: Stapelloop: 16-11-1957. Proefvaart en overdracht: februari 1958.
Afmetingen:56.37 x 8.25 x 2.82.
Voortstuwing:400 pk Bolnes, type 8L, 8 cilinder, 2 tact, 430 omw/min, motornummer: 1613.
Tonnage / Inhoud:447 kubieke meter propaan of butaan.
520 kubieke meter schoon K3 product.
Aantal Tanks:6. 
Aantal Schroeven:1. 
Eigenaar:Internationale Riviertankscheepvaart Mij. NV in Rotterdam.
Zusterschepen:Geen. 
Betekenis Scheepsnaam:Afgeleid van Propaan, een gasfractie die vrijkomt bij de destillatie van aardolie, en onder druk in vloeibare vorm is te vervoeren.
Bijzonderheden:Om het laadvermogen van de PROPANIA beter te kunnen benutten kon zij tussen de scheepswand en de gasketels ook schoon K3 product vervoeren. Hiervoor uitgerust met een 180 cbm/uur Houttuin lospomp. Later werd deze manier van transport verboden.
In 1983 hermotoriseerd met 400 pk Mitsubishi, type S6N-MTA, motornummer: 146. Tevens uitgerust met een Stamford generator, type MC 234 B, 380 V – 50 Hz, aangedreven daar een 28 pk Mitsubishi, type S4E. Nieuwe tonnenmaat: 380 ton. Het vervoer van gasolie tussen de scheepswand en de gasketels was toen inmiddels verboden.
In 1988, bij Scheepswerf Friesland Vof in Lemmer omgebouwd tot moederschip met één ruim, bestemd voor de kokkelvisserij op het wad. De relatief kleine en ondiep stekende kokkelvissers konden tijdens de kokkelvangst op het moederschip, wat in dieper water bleef, hun lading lossen. In het ene ruim van de AQUARIUS werd daarvoor een soort van getijdensituatie nagebootst om de kokkels in leven te houden. Als het moederschip vol was voer dit naar de haven van Harlingen waar de kokkels, via een aan dek geplaatste transportband bij de fabriek gelost werden. In 2005 werd de kokkelvisserij op deze schaal beëindigd. Al eerder, in 2001 werd de AQUARIUS verkocht aan J.K. Koehoorn. Deze liet het schip ombouwen tot een motortankschip, wat in dit geval speciaal werd ingericht om wateronderzoek te doen. Wanneer een zeeschip, afkomstig van een Trans-Atlantische reis haar ballastwater loste ter hoogte van de Waddenzee, werd dit water opgezogen door de AQUARIUS. Het schip bleef vervolgens 14 dagen met haar lading liggen, waarna bepaald kon worden wat voor bacteriën en andere uitheemse soorten in dit ballastwater voortkwamen. Daarna werd de AQUARIUS volledig schoongemaakt en klaargemaakt voor een nieuwe lading ballastwater. De AQUARIUS was in dit opzicht meer opslag- en laboratoriumschip dan tankschip.
Levensloop:Op 19-03-1976 overgeschreven naar Phs. van Ommeren (Binnentankvaart) BV in Rotterdam en niet hernoemd. Op 10-06-1976 ingebracht in de  Gas- tankvaartmaatschappij Chemgas BV in Rotterdam en op 15-06-1976 hernoemd in FÖHN.
Op 07-06-1988, via Scheepvaartbedrijf Rensen BV in Dordrecht en Scheepswerf ‘De Kaap’ BV in Meppel, verkocht aan Lenger Seafoods BV in Harlingen en op 10-06-1988 hernoemd in AQUARIUS. In 2001 verkocht aan J.K. Koehoorn in Franeker en niet hernoemd. In 2013 gesloopt.
De stapelloop van het gastankschip PROPANIA bij Scheepswerf Boele in Bolnes op 16-11-1957. Foto: Archief Van Ommeren – met dank.
Het gastankschip PROPANIA in de sluis van Olen op het Albertkanaal.
Foto: N.J. van der Meer – Archief A. van Zanten – met dank.
Het gastankschip PROPANIA in de sluis van Olen op het Albertkanaal.
Foto: N.J. van der Meer – Archief A. van Zanten – met dank.
Het gastankschip PROPANIA is leeg op de terugweg naar Rotterdam.
Foto: N.J. van der Meer – met dank.
Het gastankschip PROPANIA op de Oosterschelde in het Engelsche Vaarwater.
Foto: N.J. van der Meer – met dank.
Het gastankschip WANDRIA op een turbulente Westerschelde. Omdat de aanvoer
van vloeibaar gas naar de Belgische Shell constant doorgang moest vinden moest het
weer wel heel slecht zijn wilde de gasschepen blijven liggen.
Foto: G. De Munck Mortier – met dank.
Het gastankschip PROPANIA, samen met een coaster van Gebr. Broere in de Midden-Sluis van Hansweert. Foto: N.J. van der Meer – met dank.
Het gastankschip PROPANIA is bijna klaar met lossen bij de Shell in Gent.
Foto: N.J. van der Meer – met dank.
Het gastankschip PROPANIA bij de Shell in Wondelgem (Gent). Voor de PROPANIA ligt het motortankschip IONIA. Foto: Archief Arie Lentjes.
De PROPANIA heeft vastgemaakt op het remmingwerk voor één van de sluizen op
het Albertkanaal. Foto: N.J. van der Meer – met dank.
Het gastankschip PROPANIA in een volle sluis van Hansweert. Geheel aan stuurboord
ligt het motorvrachtschip METROPOLIS van J. Somers uit Berchem en daar tussen het motortankschip ALAIN uit Antwerpen. Foto: N.J. van der Meer – me dank.
Een voor ons volstrekt onduidelijke foto. Helemaal buitenop ligt het gastankschip
PROPANIA, daarnaast het motortankschip BELGIA en daar weer naast twee Butaantjes.
Achter het ponton met een soort boortoren erop ligt een zeeschip van de Yacimentos Petroferes Fiscales, en die komt uit Argentinië. Wie het weet mag het zeggen, alle informatie over deze bijzondere foto is welkom. Foto: Archief Arie Lentjes.
De voormalige PROPANIA, nu als FÖHN voor Chemgas in de haven van Antwerpen.
Foto: Archief Teun de Wit – met dank.
Het gastanktankschip FÖHN voor groot survey op de helling bij Scheepswerf Boele
in Bolnes. Foto: Archief Arie Lentjes.
Het motorschip AQUARIUS, als moederschip voor de kokkelvisserij op de Wadden, gefotografeerd in de haven van Harlingen. Foto: Leo Schuitemaker.
Het motorschip AQUARIUS, als moederschip voor de kokkelvisserij op de Wadden, gefotografeerd in de haven van Harlingen. In de schoorsteen het logo van Lenger Seafood. Het zoute water heeft de romp van het schip weinig goed gedaan. Foto: Leo Schuitemaker.
Het motorschip AQUARIUS in de laatste jaren van haar bestaan in de haven
van Harlingen. Foto: P. Klein – met dank.

TOEGEVOEGDE FOTO’S

Het gastankschip PROPANIA in Hansweert in 1974. Parlevinker Eduard Mast geeft nog even een kratje limonade aan. Foto: Beeldbank Zeeland – met dank.