Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
De KILIBRI was een luxe jacht naar Italiaans voorbeeld. Waarschijnlijk was het schip privé-eigendom van de heer Phs. van Ommeren en maakte het niet officieel deel uit van de Van Ommeren vloot. Omdat deze foto wel deel uitmaakt van het concernarchief van Van Ommeren hebben wij gemeend de foto hier toch te plaatsen. Foto: J.P. Pladdet РArchief Van Ommeren.