Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
ENI.nr:2303814.
Scheepstype:Pompponton.
Bouwjaar:1913.
Bouwwerf:in Terneuzen.
Afmetingen:17.23 x 5.09 x 1.42.
Voortstuwing:Geen.
Betekenis Naam:Naar Argentoratum, een versterkte Romeinse nederzetting. Thans bekend als Straatsburg.
Bijzonderheden:Ex. NIKKER, van onbekende eigenaar.
In 1928 door Van Ommeren aangekocht en hernoemd in FLANDRIA. In 1931 omgebouwd tot pompponton met drie, elektrisch aangedreven pompen en een kleine kantoorruimte. Overgeplaatst naar de Petroleumhaven van Straatsburg.
Levensloop:Op 17-10-1928 door Van Ommeren aangekocht en hernoemd in FLANDRIA en gebrandmerkt onder nummer 3814 B Rotterdam 1928. In oktober 1931 omgebouwd tot pompponton en overgebracht naar de Petroleumhaven van Straatsburg. Hernoemd in ARGENTORIA 2
In 1932 overgeschreven naar Phs. van Ommeren (France) SA in Straatsburg. Daarna onbekend.
De ARGENTORIA 2, het pompponton van Van Ommeren in de Petroleumhaven van Straatsburg. Foto: Archief Arie Lentjes
Het pomponton ARGENTORIA 2 in de Petroleumhaven Straatsburg in 1932. Langszij het ponton ligt een, uit Rotterdam afkomstig sleeptankschip. Diverse kanaalspitsen liggen reeds klaar om lading over te nemen richting Basel. Foto: Archief Arie Lentjes.
Het sleeptankschip GALLIA is uit Rotterdam gekomen en ligt langs het pompponton ARGENTORIA 2 om haar lading over te geven een de kanaalspitsen die via het H├╝ningerkanaal naar Basel varen. Foto: Archief Arie Lentjes.
We zijn hier heel wat jaren verder. Op deze na-oorlogse foto is de Petroleumhaven van Straatsburg inmiddels volledig volgebouwd met opslagtanks. Het pompponton ARGENTORIA 2 doet nog slechts dienst om schepen te lichten bij laag water. Buitenop het sleeptankschip ligt het motortankschip ITALIA, wat na de Tweede Wereldoorlog aan Van Ommeren werd toegewezen. Foto: Archief Arie Lentjes.