Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
ENI.nr:Geen Nederlands brandmerk.
Scheepstype:Pompponton.
Bouwjaar:1928/1929.
Bouwwerf:Scheepswerf H. Bernhard in Amsterdam.
Afmetingen:30.27 x 5.50 x 1.50.
Voortstuwing:Geen.
Betekenis Naam:Naar Argentoratum, een versterkte Romeinse nederzetting. Thans bekend als Straatsburg.
Bijzonderheden:Gebouwd in opdracht van Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf NV in Rotterdam voor pompwerkzaamheden in de haven van Straatsburg. Voorzien van drie, elektrisch aangedreven ladingpompen en een kleine kraan met een maximaal hijsvermogen van 1000 kg.
Levensloop:Direct na oplevering op 4 februari 1929 overgebracht naar de nieuwe Petroleumhaven van Straatsburg en gedoopt in ARGENTORIA. Voorzover bekend wel in Nederland gemeten (Meetbrief nr: R6964)), maar niet in Nederland gemerkt. In oktober 1931 hernoemd in ARGENTORIA 1. In 1932 overgeschreven naar Phs. van Ommeren (France) SA in Straatsburg. Daarna onbekend.
De Petroleumhaven van Straatsburg vanuit de lucht te gezien. Bovenaan de foto is de originele stroom van de Rijn te zien. Het Grand Canal ‘d Alsace is op deze foto nog niet tot Straatsburg doorgetrokken. Vanaf de Rijn vaart men onder de autowegweg door de Petroleumhaven in. Het bruggetje wat men daarbij passeert wordt in de volksmond het ‘Petroleumbruggetje’ genoemd. Foto: Collectie A. Lentjes.
Het Petroleumbruggetje vanaf het water gezien. De haven, achter de brug zichtbaar, is inmiddels aardig volgebouwd. De sleeptankschepen werden zelden door de sleepboten de haven ingebracht, maar ‘op stroom’ losgelaten. Dat betekende dat zij op eigen kracht de haven moesten ‘binnenzwemmen’. In het slechtste geval moest de ‘roeiboot’ uitkomst brengen. Foto: Archief Arie Lentjes.
De Petroleumhaven van Straatsburg in de late jaren vijftig. De haven is inmiddels volgebouwd met opslagtanks. Langszij de ARGENTORIA ligt een Franse spits. Foto: Archief Arie Lentjes.