Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

SCHADEVERSLAG 24/25 MEI 1944.

HANDGESCHREVEN SCHADERAPPORT

UITGETYPT SCHADERAPPORT

Rapport van Woensdag 24 mei 1944
m.t.s. Albania Rotterdam 29 Mei 1944
Mijne Heren,

Woensdag 24 Mei des nachts om 1.30 u in Antwerpen aangekomen, ’s morgens om 8 u. gemeld en gaan lossen te Antwerpen-Kiel op ponton van S.H.V., ’s middags om 13 u. ledig, en naar hangar 19 gevaren met orders om Donderdag ’s morgens aan hangar 28 weer te laden.
Ik ben Woensdagavond om 23 u. naar mijn bed gegaan en was alles rustig, om 12.45 u. ’s nachts schrik ik wakker van het schieten en het leven wat ik hoorde, en dacht nog het is half tij zoodat het schip ligt niet stijf tegen den kade en er komt zeker wat langszijde, daar ik tamelijk hard tegen den kade viel met het schip, en ging uit mijn bed naar boven toe om te kijken wat er aan den hand was, en nu bleek dat het een zware aanval was op Antwerpen, en het schip niet rustig lag door den luchtdruk van het bombardement op de dokken.

Hoogachtend uw dien.
Schipper
A. Schoolmeester

OFFICIEEL SCHADERAPPORT

SCHADEVERSLAG 27 MEI 1944

HANDGESCHREVEN SCHADERAPPORT

UITGETYPT SCHADERAPPORT

Rapport Vliegeraanval op Zeeland – Zaterdag namiddag 19. Uur
m.t.s. Albania Rotterdam 29 Mei 1944
Mijne Heren,

Wij zijn een Vrijdagmorgen om 9 u. te Wemeldingen aangekomen en aangemeld voor het convooi en daar het slecht weer was voer het convooi niet uit, en daar we met 2 tankmotoren waren en 1 goederenmotor, hebben we geprobeerd om ´s avonds een snelconvooi te krijgen. Daarop kregen we ten antwoord van Transportleistelle, dat we ´s avonds om 19 u. moesten komen hooren. ´s Avonds hebben we ons weer gemeld en was het antwoord, er mag niemand varen voor Zaterdagmiddag 12.30 u. zijn we dan uit Wemeldingen vertrokken met ongeveer 8 motoren en 20 sleepen. Dan varen de tankers gewoonlijk achteraan en hebben een gekopt scheepje langszijde met twee stukken afweergeschut. Nu is de gewoonte, wanneer we het Hellegat uit zijn, dat de motoren naar voren varen van het convooi, en wanneer dan den convooileider het goed vindt dat we dan direct volaan door kunnen varen om voor de slepen in Dordt te zijn. Nu mochten we met het overloopen van Klundert naar Strijen doorvaren, en den convooileider voer met de motoren mede. Dat waren dan 8 motoren met 8 gekopte schepen x 2 stukken afweer. Nu hebben wij een klein motorbootje op sleep van Antwerpen naar Rotterdam en ik ga nabij Strijensas eens achterop kijken of alles in orde is met dat scheepje. Nu wilde ik juist weer terug gaan naar den stuurhut, toen zij geweldig begonnen te schieten, nu staat alles van de roef open en wilde ik binnendoor naar boven gaan, maar toen werd het zoo hevig, dat ik dekking zocht in den keuken op den grond, toen viel den eersten bom. Toen werd het een moment rustig en ik gauw naar boven, waar Kluijtmans alleen stond, om bij elkaar te zijn. Toen bleek dat den eersten bom in het convooi terecht was gekomen, en direct daarop den 2de aanval, toen vielen er wel 2 of 3 bommen tegelijk, wat wij goed konden zien aan de geweldigen waterzuilen die de lucht in gingen, toen was de machinist ook boven en heb ik gezegd, meester er is niets aan te doen, maar we gaan overbelast draaien dat we er uitkomen, even alles op alles zetten, toen hebben de vliegers, naar mijn oordeel van bommen vallen het convooi in de steek gelaten en zijn de motoren aangevallen, dat bleek daaruit dat wij hun boordwapens hoorde schieten en den laatste bom die viel, heel duidelijk over onzen stuurhut hoorde gonzen en c.a. 200 á 250 M viel, vlak voor den convooileider, wat we heel duidelijk hebben gezien en bekeken, het bootje werd opgenomen en tenminst 7 of 8 meter de lucht in, viel weer, het water op hem, en kwam ut het water te voorschijn en voer heel gewoon door en den soldaat nog aan het geschut, die is direkt naar Moerdijk gevaren. Toen waren we in den Kil en rustig doorgevaren, en nu we naar die motor keken had hij al wat water en hebben langzaam gevaren om hem goed hier te krijgen, maar hij ging langzaam ten onder en is bij aankomst in den Maashaven gezonken. En nu zag ik in den roef, dat het roefdek is ontzet, en verder nog niets ontdekt als dat het natuurlijk raadzaam is, dat ik, als den ballast er uit is nog eens alles goed naziet.
Hoogachtend uw dien.
Schipper
A. Schoolmeester

OFFICIEEL SCHADERAPPORT

Tanklichter ALBANIA Molest 4415
SCHADERAPPORT

Datum en uur: 27 Mei 1944 – 19 u. tot 19.30 u.
Plaats: Strijen.
Het schip bevond zich: op weg van Antwerpen naar Rotterdam
Geladen met: Ballast, 60 vaten olie en 6 ankers
Sleepboot: m.s. “ALBANIA”
Aanhang: Barlasse
Waterstand: vloed

Wind en zicht stil helder
Omschrijving: Om 19 u. te Strijensas aangevallen door Engelse vliegers, die het convooi met bommen aanvielen, waardoor het schip in werking is geweest door de luchtdruk der bommen.
Eigen schade: Enige deuken in s.b. zijde van de gehele lengte en een deuk in achter bestek bij machinekamer.

Antwerpen den 25 Mei 1944
De schipper w.g. A. Schoolmeester

SCHETS SAMENSTELLING KONVOOI