Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

Ga naar ->

Over Ships Waste Oil Collectors


Swoc

Ships Waste Oil Collectors (S.W.O.C.) is een inzamelaar van vloeibare afvalstoffen, afkomstig uit de scheepvaart. Dit kunnen zowel scheeps- als lading gerelateerde afvalstoffen zijn. S.W.O.C. is voornamelijk actief in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Dordrecht en Moerdijk. Maar ook Amsterdam en Vlissingen behoren tot het servicegebied.

Door de onafhankelijke positie van S.W.O.C. kunnen zij de meest milieu- en economisch vriendelijke oplossingen aanbieden voor de afvoer van vloeibaar scheepsafval. S.W.O.C. is in het bezit van vergunningen afgegeven door het ministerie van VROM voor het inzamelen van alle soorten vloeibaar scheepsafval in geheel Nederland. Bovendien zijn zij aangeteld door de havenautoriteiten van Rotterdam als een officiële ontvangstvoorziening voor scheepsafvalstoffen.

De vroegste geschiedenis van S.W.O.C. gaat terug tot 1974. In dat jaar werd begonnen met het inzamelen van vloeibare afvalstoffen van de (petro)chemische industrie. In 1980 werd een begin gemaakt met het inzamelen van vloeibare afvalstoffen vanuit de zeevaart.

Ships Waste Oil Collectors (S.W.O.C.) BV werd in 1997 opgericht. Letterlijk gerund vanaf een zolderkamer hield zij zich aanvankelijk bezig met de afvoer van vloeibare afvalstromen met gehuurde schepen. In 2000 werd besloten voor het eerste een eigen schip aan te kopen. Uit de markt werd het motortankschip AMERSTROOM van Van der Sluijs Tankerederij aan-gekocht en als AQUA MOSA in de vaart gebracht. Na de AQUA MOSA werd de vloot met enige regelmaat uitgebreid met uit de markt aangekochte schepen. Achterin de Botlek Centrale Geul werd, tegenover het zeesteiger van de GEM, een locatie gevonden werd voor de schepen een steiger gevonden. Op het bijbehorende terrein werden portocabins geplaatst, van waaruit het bedrijf geleid kon worden.

S.W.O.C

Een klein deel van S.W.O.C. – vloot bijeen aan het oude steiger.

In 2010 werd besloten een nieuwgebouwd motortankschip te bestellen, wat qua bouw- en uitrusting ver vooruit zou lopen op de, op dat moment geldende en toekomstige regelgeving. Dit schip werd op 26 mei 2011, als AQUA ALBIS door Breko Scheepsbouw & Reparatie opgeleverd. Gelijkertijd werd in de Botlek een nieuw kantoor geopend.

S.W.O.C.

Het nieuwe kantoor van de S.W.O.C., geopend in 2011.

Door de groeiende vraag van haar klanten zijn de diensten van S.W.O.C. inmiddels zodanig gegroeid dat zij, met een groot scala aan verschillende schepen, alle soorten vloeibare afvalstoffen (bilgewater, machinekamer-slops, minerale waswaters (Annex I) en chemsiche waswaters (Annex II) kunnen ontvangen en afvoeren. Sinds 2010 is S.W.O.C., eveneens op verzoek van haar vaste cliëntele, ook actief met een kraanschip voor het leveren van stores (goederen) aan boord van zeeschepen.

S.W.O.C. mag zich rekenen tot één van de leidende partijen in de haven van Rotterdam.

S.W.O.C.

Het kraanschip AQUA ISALA voor de deur van het nieuwe kantoor.

Waar eens de schepen van de S.W.O.C. hun vaste ligplaats hadden ligt nu nieuw land. Een deel van de haven is opgespoten voor de uitbreiding van Botlek Tank Terminal.

Waar eens de schepen van de S.W.O.C. hun vaste ligplaats hadden ligt nu nieuw land. Een deel van de haven is opgespoten voor de uitbreiding van Botlek Tank Terminal.

Vanwege het dempen van een deel van de Botlek voor de uitbreiding van de BTT , heeft de vloot van de S.W.O.C. nu een exclusieve ligplaats aan het eerste wachtsteiger.

Vanwege het dempen van een deel van de Botlek voor de uitbreiding van de BTT , heeft de vloot van de S.W.O.C. nu een exclusieve ligplaats aan het eerste wachtsteiger.