Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

ALGEMEEN

Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland is gevestigd aan de Petroleumhavenweg in Amsterdam. Het bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met het inzamelen en verwerken van scheepsafvalstoffen. Tevens beschikt MAIN over specialistische kennis op het gebied van (scheeps)reiniging. In de havens van Den Helder verzorgt MAIN de levering van drinkwater en walspanning. Sinds 2001 neemt het bedrijf in opdracht van het Ministerie van V&W deel aan het zogenaamde vuilvis project.

Main

CERTIFICERING

MAIN is ISO 9001-2000 en ISO 14000-2004 gecertificeerd en streeft tijdens het uitvoeren van haar activiteiten naar een nauwkeurige opvolging van de Wet Milieubeheer, het Landelijk Afvalbeheer Plan en de voorschriften in de aan MAIN verleende vergunningen.

INZAMELING

MAIN is gespecialiseerd in het inzamelen van scheepsafvalstoffen zoals:

 • Bilgewater
 • Afvalolie
 • Waswater
 • Sanitair afvalwater
 • Machinekamer sludge
 • Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals koelvloeistof oliefilters, poetslappen, vetten, verfafval, accu’s etc.

MAIN is actief voor de zeevaart, binnenvaart, visserij en tankstations. Hierbij opereert zij zelfstandig in de volgende (zee)havens; Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Den Helder, Amsterdam, de IJmond en op het Amsterdam-Rijnkanaal. Indien gewenst is Main ook in staat om in andere havens scheepsafvalstoffen in te zamelen. In Urk, Stavoren, Wartena, Harderwijk, Kampen, Lelystad, Lauwersoog, Den Oever, Stellendam en Scheveningen wordt het inzamelen van scheepsafval in samenwerking uitgevoerd met contractinzamelaars. MAIN heeft meerjarige (inzamel)contracten met de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en met de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV)

Voor het reinigen van de olie-waterafscheiders, wasstraten en bezinkputten van tankstations, etc. heeft MAIN de beschikking over eigen vacuümstankauto’s.

Deze diensten staan de klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week ter beschikking.

INZAMELING ZEEVAART

In diverse zeehavens beschikt MAIN over een HOI (Haven Ontvangst Installatie.) Dit houdt in dat MAIN de afvalstoffen zoals genoemd in het Marpol-verdrag in de betreffende havens mag inzamelen en daar zelfs een inzamelplicht heeft. Voor het uitvoeren van boven genoemde werkzaamheden beschikt MAIN over de navolgende middelen.

  • MILIEUBOTEN
   Alle milieuboten zijn geschikt voor de inname van vloeibare en vaste afvalstoffen. De opslag–capaciteit van deze schepen varieert tussen de 60 ton en 150 ton. Ter uitbreiding en vervanging heeft MAIN 5 nieuwe milieuboten laten bouwen. In 2009 zijn twee nieuwe milieuboten type “N gesloten” met een capaciteit van 300 ton in gebruik genomen. Dit zijn tevens de eerste dubbelwandige milieuboten in Nederland. Ook beschikt het bedrijf over een type “N gesloten” inzamel/transportanker met een tankcapaciteit van 970 ton. MAIN heeft de beschikking over een groot aantal moderne milieuboten.
  • OPSLAGDEPOTS VOOR KGA EN OLIE/WATER MENGSELS.
   In Delfzijl, Harlingen, Den Helder, Stellendam en Den Oever beschikt MAIN over KGA depots De KGA depots in Delfzijl en Den Helder beschikken eveneens over opslag tanken voor olie/ watermengsels met een capaciteit van respectievelijk 400 ton en 200 ton.
 • Een aantal 30 m³ vacuümstankauto’s
 • Pickup trucks
 • Bestelwagens
 • Heftrucks
 • Aanhangwagens voor calamiteit bestrijding

 INZAMELING BINNENVAART

MAIN heeft een overeenkomst met de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). In deze overeenkomst is geregeld dat de binnenvaartschepen zich op een verantwoorde wijze van hun scheepsafvalstoffen kunnen ontdoen. Op jaarbasis geven ruim 4.000 binnen- vaartschepen hun afvalstoffen af aan MAIN.

Het verzorgingsgebied is Noord Nederland, rond om het IJsselmeer en de regio Utrecht op het Amsterdam Rijn Kanaal. In Urk, Stavoren, Wartena, Harderwijk, Kampen, Lelystad, Lauwersoog, Stellendam Scheveningen en Den Oever , wordt de inzameling in samenwerking met contract- inzamelaars uitgevoerd. Dit zijn meestal bunkerbedrijven.

In Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Den Helder, Amsterdam en IJmuiden wordt met eigen milieuschepen ingezameld.

ANDERE ACTIVITEITEN 

Voor de andere (uitgebreide) activiteiten van MAIN verwijzen wij graag naar de website: //www.main-bv.nl