Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

De SPIJKERPLAAT in Vreeswijk. Foto: Archief J. den Haan - met dank.