Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
De duwboot HERMANNA (2317242) op het wachtsteiger in de Tweede Petroleumhaven op 28-09-2013. Deze boot werd ooit gebouwd als STORMVOGEL (1) voor Van Ommeren. Op de achtergrond de raffinaderij van Shell Pernis.