Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
Het motortankschip ANGELIKA (4803930) op één van de wachtsteigers in de
Geulhaven op 31-07-2011. Aan vlaggen geen gebrek.
Het nagelnieuwe motortankschip EVIDENCE (23333185) op 10-10-2010 op één van
de Wachtsteigers in de Geulhaven.