Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

Het motortankschip RANGER op de Nieuwe Maas in februari 2005