Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

Konnossement Veldhoek 1980