Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

Ga naar

Klik op de foto van uw keuze of lees verder over BINNENVAARTPORTAAL. Door op ‘Home’ te klikken kunt u hier gemakkelijk terugkeren.

Artikelen

Over BINNENVAARTPORTAAL

BINNENVAARTPORTAAL
Op BINNENVAARTPORTAAL.NL vindt u de geschiedenis van
verschillende Rijnvaartrederijen en hun vloten. Dit kunnen zowel
niet langer bestaande, als thans nog actieve rederijen zijn.


Thans ligt de nadruk nog op de tankvaart maar het is de bedoeling de site in de toekomst verder uit te breiden met rederijen die actief waren (of zijn) in de droge lading en de duwvaart.
Uiteraard streven wij er ook naar de particuliere ondernemer in de binnenvaart een plaats op de website te geven 

BINNENVAARTPORTAAL is een niet commerciële website, die alleen op basis van gesponseerde doorverwijzingen financieel wordt ondersteunt.

Het team van BINNENVAARTPORTAAL nodigt u uit regelmatig de site te bezoeken. Onder de kop laatst gewijzigd vindt u altijd de laatste aanvullingen.